Η επιχείρηση μας σας παρέχει :
 • Πώληση ηλιακών θερμοσιφώνων
 • Πώληση μπόιλερ ηλιακών θερμοσιφώνων
 • Πώληση ηλιακών συλλεκτών
 • Service ηλιακού θερμοσίφωνα (service boiler – panel)
 • Ανταλλακτικά ηλιακού θερμοσίφωνα
 • Επισκευή απορροφητή (εσωτερικό στοιχείο συλλέκτη)
 • Μετατροπή – αναβάθμιση συλλέκτη από συμβατικό σε επιλεκτικό
 • Ειδικό κάλυμα ηλιακού θερμοσίφωνα (ηλιοπροστασία συλλεκτών)
 • Ηλεκτρικά μέρη ηλιακών θερμοσιφώνων αντίσταση ηλιακού θερμοσίφωνα – θερμοστάτης
 • Μετατροπή boiler σε τριπλής ενέργειας
 • Επισκευή συλλέκτη
 • Επισκευή boiler
 • Μεταφορά ηλιακού θερμοσίφωνα
 • Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα
 • Βάνες παγετού σε ανοιχτό κύκλωμα ηλιακών θερμοσιφώνων
 • Σερπαντίνα ή τριπλής ενέργειας αντίσταση
 • Μελέτη εγκατάστασης – μεταφοράς – μετατροπής ηλιακού θερμοσίφωνα